Šance pro práci

„Důležité je zaměřit se přímo na konkrétního klienta a tomu pomoci na té cestě dál do života. Těší mě, že řada občanských sdružení v posledních letech vsadila na tuhle kartu.“
S. Krško, Dětský domov Nové Strašecí

Více než 24 tisíc dětí a mladých lidí v České republice žije v ústavní péči. Na prahu dospělého života, ve svých 18 (nejpozději však 26) letech se mnohdy ocitají v nelehké situaci. Z relativně chráněného prostoru dětského domova musí vstoupit do skutečného života. Často bez znalostí potřebných pro jednání s úřady, bez nedostatečně rozvinuté finanční gramotnosti a hlavně bez podpory blízkých lidí. Musí projít zkouškou – zvládnou to, co se v dětském domově naučili, využít v praxi? Jejich vychovatelé se je snaží na tento krok připravit, předávají jim takové návyky a dovednosti, které jim v budoucnu umožní snadnější život. Bez pomocné ruky těchto odborníků by však byl hladký přechod k samostatnosti ohrožen.

Zkušenosti ukazují, že nepodaří-li se mladému člověku nastoupit do práce, případně v ní záhy udělá chybu a dostane výpověď, jeho další životní cesty se zpravidla zamotávají. Pasivně čeká na místo z úřadu práce, propadá smutku, pocitu osamělosti a prázdnoty. Vypořádává se s tím, jak umí, tedy většinou maladaptivně.  Zaplňuje si život „kamarády“, kýmkoli, kdo je ochoten strávit s ním chvilku času, přebírá jejich nefunkční postoje k životu a je ztracený. V takovém stavu už opravdu není schopen dodržovat pravidelný životní rytmus, věnovat se péči o sebe, přestává mu na čemkoli záležet, pravidelné návyky, třeba i ranní vstávání, jsou úplně pryč. Pro jakéhokoli potenciálního zaměstnavatele je takový člověk nedůvěryhodný. A jako takovému mu žádnou práci nenabídne.

Naopak se prokazuje, že velkou šancí pro mladé je odcházet  z dětského domova do života už s pracovní smlouvou v ruce. Ti, kteří takovou možnost dostali a nastoupili ihned do práce, zde zužitkovali vše, co uměli ze školy i z dětského domova. V práci potkali kolegy a spolupracovníky, kteří jim předávali své dlouholeté zkušenosti, byli společně za něco zodpovědní a zjistili také, že to, co dělají, má smysl – že nejsou zbyteční.

Potvrdilo se tedy, že možnost nastoupit ihned po odchodu z dětského domova do zaměstnání přináší nejen obživu, ale rovněž možnost plynulého a přirozeného osobního dozrávání v prostředí, kde je určitá stabilita. Všechny naše děti, pokud se vyučily nebo vystudovaly a nastoupily ihned od práce, předvedly, že pracovat umějí a chtějí a že jsou zodpovědné, protože u stejného zaměstnavatele zůstávají již několik let.

K tomuto úspěchu pomohlo právě to, že nevypadly z rytmu, zachovaly si pracovní návyky ze školy i od nás a to dobré, co v sobě měly a co bylo výchovou pmosíleno, našlo své uplatnění. A díky tomu tito mladí lidé mohli najít svou rovnováhu, kvůli níž dnes stojí na vlastních nohou. A dospělí jsou nejen po právní stránce jako dřív, ale i fakticky.

Zároveň se ukazuje, jak je pro mladé lidi důležité mít každodenní život s kým sdílet. Mít nějakou blízkou osobu, na kterou se mohou obracet. Může to být zaměstnavatel, který se stává jakýmsi patronem. Může to být psycholog, jenž je mladým lidem k dispozici a pomáhá jim reflektovat situace, v nichž se ocitli. Takový blízký člověk dospívající podporuje, raduje se spolu s nimi z jejich úspěchů a věří ve šťastný konec, i když se objeví překážky. Protože problémy jsou přirozenou součástí našeho života, jsou příležitostí k učení, nikoliv důvodem pro to se vzdát.

Na základě výše popsaných zkušeností byl vytvořen projekt Chance 4 Job, jehož prostřednictvím chceme podpořit plynulý přechod dětí ze stabilní situace dětských domovů do profesního a vlastního nezávislého života. Chceme dětem pomoci, aby dokázaly využívat všechny znalosti, dovednosti a postoje, které si osvojily díky péči pracovníků dětského domova a stavěly na nich svůj další vývoj.

Struktura projektu

Projekt stojí na těchto pilířích:

  • představení dílčích profesí v reálném prostředí (návštěvy firem, továren, zařízení);
  • zprostředkování kontaktu mezi potenciálním zaměstnavatelem a dítětem, navázání spolupráce;
  • „adopce“ dítěte z dětského domova firmou, respektive zaměstnavatelem, provázení dítěte, vedení;
  • metodická podpora poskytovaná zaměstnavatelům ze strany C4C;
  • poskytování kariérního poradenství – nácviky pohovorů, tvorba CV apod.;
  • poskytování psychologického poradenství dětem s cílem pomoct překonat překážky a začít znovu
  • spolupráce s firmou Randstad- poskytovatele profesionálně-poradenských služeb