Doporučení

V němčině, která je bohatá na přísloví a vtipné metafory, se říká „Eigenlob stinks“, což se dá přeložit jako „samochvála smrdí“… Ve skutečnosti se přílišné chlubení vlastními výsledky považuje za nezdravé a nerozumné nejen v Německu. Poslechneme tedy toto rčení a raději nic takového nebudeme na této stránce dělat. Raději necháme ostatní, ať řeknou, co si myslí o C4C a vlivu, který na ně má naše práce a programy.
Doslova stovky děkovných dopisů, které jsme během let obdrželi od dětí a dětských zařízení jsou dostupné pouze v češtině. Překlad tak velkého množství textu pro nás bohužel není z časových důvodů realizovatelným projektem. Nicméně Vám nabídneme alespoň letmý náhled; máme za to, že obrázky a forma některých dopisů budou mluvit sami za sebe. Několik dopisů a citátů jsme přeložili do angličtiny a zřetelně jsme je označili jako „English“.
Se zmíněným příslovím na paměti musíme přiznat, že jsme byli překvapeni reakcemi a poděkováními, která dostáváme. Jsme šťastní a zároveň cítíme pokoru, když se dovídáme, jak je naše úsilí přijímáno a že naše programy mají úspěch a vliv, o kterých tyto dopisy hovoří. Velká část těchto díků a ocenění náleží našim sponzorům, partnerům a všem dobrovolníkům, kteří za touto úžasnou prací stojí a bez nichž by to vše nebylo možné.
Děkujeme!