Zásady hospodárnosti

Kdykoli je to možné, tlačí Chance 4 Children (C4C) náklady a výdaje dolů. Usilujeme o to prostřednictvím žádostí o sponzorování služeb a materiálu, čímž uvolňujeme náš rozpočet. Navíc se snažíme projekty personálně obsadit a realizovat s pomocí dobrovolníků.

Naše pravidelné výdaje jako např. nájem, služby, pojištění, kancelářský personál atd., vyrovnáváme fundraisingem, díky kterému získáváme pravidelně ohromný objem sponzoringu a podpory (několikanásobek našeho aktuálního rozpočtu), bez kterých by naše činnost jednoduše nebyla možná.

Sponzoring z větší části pokrývá tyto oblasti:

  • mezinárodní přeprava pomoci a dodávek zboží
  • Chance 4 Children – C4C – vozový park
  • letecká doprava
  • mobilní telefony a hovory
  • údržba vozidel, pneumatiky, opravy
  • sklady
  • tisk
  • výpočetní technika
  • kancelářské vybavení a potřeby
  • event management

Výše uvedené a mnoho dalších nám bezplatně poskytli naši drazí sponzoři a podporovatelé. To vše pomáhá Chance 4 Children udržovat extrémně nízké režijní náklady a efektivitu poskytovaných služeb. Úplný seznam těch, kteří umožňují naši práci a její rozkvět, naleznete zde.

Jménem dětí, kterým se prostřednictvím našich programů dostává pomoc, bychom chtěli srdečně poděkovat našim partnerům, sponzorům a všem, kdo nám tuto práci pomáhají realizovat! Děkujeme za vaše přispění, oběti a nesobecké dávání!