Veřejná sbírka

S radostí oznamujeme, že 26. září 2022 schválil Krajský úřad Středočeského kraje celostátní veřejnou sbírku ve prospěch C4C (Chance 4 Children).

Pokud Vás na ulici zastaví usměvavý člověk a požádá o příspěvek na podporu programů C4C, buďte si jisti, že jde o skutečný projekt. Jedná se o celostátní veřejnou sbírku, jejímž cílem je získání prostředků pro tři hlavní programy C4C: „Robin HoodOdrazový můstek a Dr. Klaun“. Tyto programy jsou zaměřené na pomoc potřebným dětem a mládeži, které žijí v ústavech, jsou nemocné nebo společensky znevýhodněné. C4C pomáhá například těmito aktivitami:

  • Výuka cizích jazyků v dětských domovech, informatiky a práce s počítači
  • Vaření a pečení
  • Pořádání kreativních hudebních seminářů, výuka hudby
  • Psychologická terapie a podpora socializace dětí v dětských domovech
  • Poradenství pro děti, které opouští dětský domov
  • Bezplatné poskytování vhodného oblečení, hraček, výpočetní a výukové techniky pro děti z dětských domovů a pro děti hospitalizované v nemocnicích
  • Zmírňování traumatu dětí dlouhodobě hospitalizovaných dětí v nemocnicích návštěvami dětských klaunů
  • a mnoho dalších aktivit

Na základě tohoto osvědčení vydaného Krajským úřadem Středočeského kraje dne 26. září 2022 na dobu neurčitou, zn. Č.j. 119137/2022/KUSK, spisová značka: SZ_106903/2022/KUSK bude výše príspěvku představovat 20 % z prodejní ceny předmětu. Toto povolení je v souladu s ustanovením § 7 zákona o veřejných sbírkách.