Odrazový můstek k životu

ODRAZOVÝ MŮSTEK K ŽIVOTU

KAŽDÉ DÍTĚ MÁ PRÁVO NA VZDĚLÁVÁNÍ

Každé dítě jednou dospěje, ale děti z dětských domovů to mají o něco složitější. Musí opustit místo,  kde vyrůstaly, bez ohledu na to, jestli právě chtějí nebo ne. Program Odrazový můstek k životu připravuje tyto mladé lidi na to, aby v „dospělém“ světě obstáli.  Naši učitelé jim předávají odborné znalosti, učí je praktickým a sociálním dovednostem a v programu jim také pomáháme nacházet pracovní příležitosti. Díky tomu všemu se mohou „odrazit“ do dalšího života beze strachu, že zklamou.

Od otevření programu v roce 2002 jsme prostřednictvím odborných vzdělávacích kurzů pomohli tisícům dětí ze zařízení náhradní péče k lepšímu startu do dospělosti. Pod záštitou Odrazového můstku k životu nabízíme dětským domovům následující kroužky a asistenci:

 1. Počítačovou gramotnost, IT
 2. Finanční gramotnost
 3. Muzikoladění (terapie hudbou)
 4. Kroužky angličtiny
 5. Pečení / vaření
 6. Kreativní umění a hudba
 7. Bubnování
 8. Kurzy osobní obrany (se zaměřením na dívky a ženy)
 9. Kurzy první pomoci
 10. Jóga
 11. Psychologické poradenství
 12. Ruční práce
 13. Doučování

Učitelé C4C pravidelně navštěvují 20-26 dětských domovů a dalších zařízení, kde živou formou jednou až dvakrát týdně své studenty vyučují. Ohlasy na program a stoupající poptávka po zprostředkování učitelů a doučovatelů dokazuje, jak moc je této asistence potřeba.

Mentoři:

Po mnoha letech práce jsme si kromě výhod nácviku praktických dovedností uvědomili další potřebu dětí z dětských domovů – a to, že jedním z nejdůležitějších faktorů v procesu jejich zrání je dostupnost lidských a osobnostních vzorů. Takovým vzorem může být mentor, a proto jsme pod záštitou Odrazového můstku rozběhli také mentoringový program. Úspěšně se nám podařilo navázat spolupráci s  dobrovolníky z řad odborníků, manažerů a podnikatelů. Mentoři s dětmi ochotně sdílejí své zkušenosti a příběhy a postupem času se stávají součástí jejich života, pomáhají jim postavit se na vlastní nohy a prosadit se v životě.

Iniciativa Ruku v ruce:

Dalším  aspektem, který v životě dětí žijících v ústavní péči velmi chybí, je mezigenerační kontakt, který se obvykle vyskytuje ve fungujících rodinách. Z tohoto důvodu jsme odstartovali iniciativu Ruku v Ruce. Spojili jsme v ní dvě generace: tu starší z domovů seniorů a děti z dětských domovů. Myšlenka se osvědčila a obě skupiny si vzájemná setkání užívali (píšeme o tom zde), ale epidemie program pozastavila. Doufáme, že jej budeme moci rozjet nanovo a usilovně hledáme koordinátory těchto setkávání.

Pomocník – pomocná ruka pro vychovatele v DD:

S naší dlouholetou prací s dětmi v dětských domovech se neodmyslitelně pojí i komunikace a spolupráce s těmi, kdo mají na jejich život a vývoj osobnosti největší vliv – s vychovateli. Náročnost jejich práce a častý kontakt s nimi nás přivedl na myšlenku obrátit pozornost i jejich směrem. Výsledkem je projekt Pomocníkakreditované online vzdělávání zaměstnanců v dětských domovech a dalších institucích náhradní péče. Uvědomili jsme si, že ovlivněním pohody, růstu a informovanosti právě této části společnosti dostaneme možnost působit na větší počet dětí v ústavní péči, mít vliv na jejich rozvoj a celkovou spokojenost. Samostatnou stránku o této iniciativě připravujeme, máte-li ale zájem o bližší informace už teď, neváhejte nás kontaktovat.