Odrazový můstek k životu

ODRAZOVÝ MŮSTEK K ŽIVOTU

KAŽDÉ DÍTĚ MÁ PRÁVO NA VZDĚLÁVÁNÍ!

Každé dítě jednou dospěje a děti z dětských domovů to mají o něco složitější. Musí opustit místo,  kde vyrůstaly, bez ohledu na to, jestli chtějí nebo ne. Musí se začlenit do společnosti, bez možnosti se vrátit zpět. Tyto děti nemají na výběr. Program Odrazový můstek k životu připravuje tyto mladé lidi na to, aby v „dospělém“ světě obstáli.  Předává  jim odborné znalosti, naučí je praktické a sociální dovednosti a zajistí pro ně pracovní příležitosti. Díky tomu se mohou „odrazit“ do dalšího života bez strachu, že zklamou.

Od založení v roce 2002 pomohli naši učitelé a mentoři  tisícům dětí ze sociálních zařízení najít zaměstnání, dosáhnout plného potenciálu a mít v životě opravdovou šanci. Zaměřujeme se na pomoc dětem od raného věku až po jejich dospělý život.

Naši učitelé se snaží výrazně zlepšit šanci na úspěch v osobním a profesním životě dítěte, a to především nabídkou odborných vzdělávacích kurzů a poradenství: Počítačová gramotnost / IT

  1. Kurzy cizího jazyka
  2. Pečení / vaření
  3. Kreativní umění a hudba
  4. Kadeřnický kurz
  5. Šití/ keramický kurz

Tým učitelů  C4C pravidelně navštěvuje 15-20 dětských domovů a jiných dětských zařízení. Ti živou formou jednou či dvakrát týdně vyučují své studenty. Ohlasy na program jsou skvělé. Kromě zájmu a nadšení dětí samotných i průzkumy ukázaly příjemné výsledky. Děti, které prošly našimi kroužky, mají o 83% vetší šanci na uplatění v pozdějším životě než děti bez možnosti se takovýchto programů účastnit.

Po mnoha letech práce se znevýhodněnými dětmi jsme si uvědomili další potřebu – kromě výuky praktických dovedností -a to, že jedním z nejdůležitějších faktorů v tomto procesu je dostupnost lidských a osobnostních vzorů.  Takovým vzorem může být mentor. Je to osoba, která  pomůže  nebo poradí  individuálně při vzniku problémů! S ohledem na uvedené skutečnosti vytvořila naše organizace i nový Mentoringový program pro děti, které se nacházají v tomto težkém a důležitém období svého života. Úspěšně se nám podařilo navázat spolupráci s  mentory z řad odborníků, manažerů a podnikatelů. Mentoři ochotně sdílejí své zkušenosti a příběhy! Postupem času se mentoři stávají součástí života dětí a pomáhají jim se postavit  na vlastních nohy a prosadit si jejich místo v životě.

Dalším  aspektem, který chybí v životě dětí žijících v ústavní péči, je mezigenerační kontakt, který se obvykle vyskytuje ve fungujících rodinách. Z tohoto důvodu jsme odstartovali iniciativu Ruku v Ruce, pod záštitou ambasadorky C4C Moniky Kavanové.   Spojili jsme dvě různé generace: starší lidi z domova seniorů a děti z dětského domova. Myšlenka se osvědčila a obě skupiny si vzájemná setkání užívají.

.