O nás

Chance 4 Children (C4C) je humanitární nevládní organizací, aktivní od roku 1996 v České republice a na Slovensku. Řádně registrováno jako spolek zaměřuje svoji pozornost na pomoc především, ale nikoli pouze, dětem žijícím v ústavní péči a dalších dětských zařízeních.

Hlavním cílem organizace je vyvíjet a implementovat programy, jako např. nesmírně oblíbený ROBIN HOOD či SPRINGBOARD TO LIFE, které nabízejí pomocnou ruku společensky hendikepovaným dětem, zlepšují jejich životní podmínky a poskytují jim doplňující vzdělávací a odborné příležitosti, sloužící jako odrazový můstek k úspěšnému dospělému životu.

Chance 4 Children je odhodláno vyvíjet a sdílet ty nejlepší metody s dalšími, stejně orientovanými organizacemi, které pomáhají dětem a mládeži vyrůstající v ústavech, bez lásky a péče vlastních rodičů. Cílem je jejich hladká integrace do společnosti bez cejchu druhořadých občanů.

Evropský kontinent je skutečně barvitý, multikulturní, má mnoho tváří a žijí zde jedineční a rozdílní lidé. Proto i my v Chance 4 Children odsuzujeme předsudky a všechny formy diskriminace. Snažíme se pomáhat všem lidem v nouzi bez ohledu na rasu, vyznání, etnickou příslušnost nebo pohlaví.