Jak nám můžete pomoci

Žádná nezisková organizace nebo charita na světě nemůže fungovat bez partnerů a sponzorů, kteří se ztotožňují s jejím posláním a cílem a jsou ochotní podporovat její úsilí. Chance 4 Children (C4C) se těší ze skutečnosti, že se mu podařilo získat zájem a aktivní podporu mnoha význačných společností a velkých hráčů, jimž není sociální cítění cizí. S jejich podporou pomáháme potřebným a znevýhodněným dětem získat šanci na život.

Fundraising však stále zůstává velkou výzvou a neustálým bojem, poněvadž naše kapacita dávat je omezena naší schopností přijímat.

V této sekci bychom vám rádi představili různé praktické způsoby, jak nám, v rámci vašich možností můžete pomoci. Nezáleží velký nebo malý váš příspěvek je, vaše pomoc bude mít okamžitý a pozitivní vliv na celkovou práci Chance 4 Children, protože řada projektů je pozastavena právě kvůli nedostatku potřebných financí.

Společně s vaší rodinou, přáteli, firmou nebo kolegy nám můžete mnoha různými způsoby pomoci. Zmiňte se prosím o nás a přiveďte tolik podporovatelů, kolik je možno, protože v tom leží klíč k našemu úspěchu! Není toho moc, co by člověk dokázal sám, ale spolu můžeme změnit životy tisíců potřebných a společensky znevýhodněných dětí!

My vám za to slibujeme, že váš dar využijeme moudře, pouze v souladu s naším posláním, transparentně a odpovědně, výlučně pro humanitární a vzdělávací programy C4C.

Děkujeme vám za podporu a důvěru!