Odrazový můstek k životu

Každé dítě má právo na vzdělání!

Když děti z dětských domovů dospějí a opustí místo, kde vyrostly, a školu, již vystudovaly, musí se začlenit do společnosti. Program Odrazový můstek k životu připravuje mladé lidi na to, aby v „dospělém“ světě obstáli. Předá jim odborné znalosti, naučí je praktické dovednosti a zajistí pro ně pracovní příležitosti, díky čemuž se mohou „odrazit“ do dalšího života beze strachu, že zklamou.

 Aktuálními oblastmi jsou:

1. počítačový kurz
2. anglický jazyk
3. kreativní hudba a hra na kytaru
4. cukrářský kurz
5. hra na bicí
6. kadeřnický kurz a nehtová modeláž
7. šití
8. keramická dílna
9. coaching
10. psychologická poradna
11. integrační a socializační programy

Tým cestujících učitelů ze C4C je zaneprázdněn pravidelnými návštěvami zařízení, kde živou formou, jednou či dvakrát týdně,vyučuje své studenty. V plánu jsou i víkendové kurzy, ty však zatím čekají na dostatečné prostředky pro jejich realizaci. Ohlasy na tento program, mimojiné na výuku cukrářské a pekařské výroby, byly skvělé a povzbuzující. „Naše děti pečení hrozně baví a netrpělivě se těší na další týden, kdy jejich učitelka zase přijede,“ říká paní ředitelka dětského domova v Žatci.

Dlouhodobým cílem C4C je umožnit co největšímu počtu dětí přístup k tomuto programu, pozvednout úroveň vzdělání dětí v zařízeních náhradní výchovy na úroveň západoevropských zemí a připravit tak mladým účastníkům programu šanci na úspěšný život.