C4C 2007 – Roční přehled!

27.03.2008

Zpracovat naše statistiky za rok 2007 bylo poněkud náročnější, ale rozhodně to stálo za to! Distribuce materiální pomoci pro potřebné děti a instituce v hodnotě více než 53.000.000,- Kč (2,1 milionu Euro), noví patroni a sponzoři, kteří se připojili k nám a našemu novému a vylepšenému programu Dr. Klauna, jehož cílem je rozveselit hospitalizované děti – to vše dohromady znamená, že rok 2007 zlomil v Chance 4 Children (C4C) všechny rekordy!

Pokud máte chuť dozvědět se více, mějte s námi trpělivost a čtěte až dolů a dozvíte se, jaký jsme měli rok. Zcela jistě to byl rušný rok, ale především byl plný uspokojení, protože jsme měli možnost dále pokračovat v našem úsilí za zlepšení životních podmínek dětí, které nemají takové štěstí jako ostatní!

C4C statistiky a události v roce 2007

Nejdůležitější události:

 • C4C program ROBIN HOOD zprostředkoval společensky znevýhodněným dětem a dětem v ústavní péči v České republice, na Slovensku, v Polsku a v Bosně a Hercegovině pomoc v neuvěřitelné hodnotě 53 milionů korun. Tím se z roku 2007 stává nejúspěšnější rok v historii Chance 4 Children!
 • Díky rozšíření iniciativy Springboard to Life má nyní více než 100 dětí možnost získávat mimo osnovní odborné vzdělání a také pracovní příležitosti.
 • C4C získalo nového patrona: Mezinárodní farmaceutický gigant Pfizer podporuje program DR. KLAUNA, který pomáhá hospitalizovaným dětem překonávat onemocnění.

Celý rok v krátkosti:

Leden/únor:

Rozšíření programu Springboard to Life zahrnuje lekce hudby a doplňkové kurzy anglického jazyka. Pro zajištění většího počtu dětí organizuje C4C tým prezentace pro vedení a zaměstnance domovů z celé republiky.

Dodávky humanitární pomoci přijaté v rámci programu ROBIN HOOD se skládají z úplně nového zboží přímo od výrobců. Udaná hodnota přibližně odpovídá tržní ceně:

17.1. Švédsko – 10 palet, 196.000,- Euro

19.1. Norsko – 10 palet, 290.000,- Euro

21.2. Švédsko – 4 palety, 85.500,- Euro

Březen:

Pracovní příležitosti pro děti z dětských domovů: Setkání s manažery kadeřnických salonů Haircity, prezentace programu, motivace a povzbuzení manažerů, aby vzali děti do svých salonů.

Humanitární výjezd do Bosny. Délka trvání: 1 týden! Nákladní vůz plný nových oděvů a obuvi pro více než 1000 potřebných dětí a sociálně slabé rodiny. Distribuce zahrnovala i klauniádu ve čtyřech domovech. Český velvyslanec v Sarajevu, J.E. Jiří Kuděla osobně vyjádřil poděkování našemu týmu za pomoc v hodnotě 10.000.000,- Kč. Dle jeho slov je tato dodávka největší materiální pomocí za posledních pět let. Velvyslanec také přislíbil podporu pro C4C aktivity v Bosně. Také velvyslanec BiH v Praze, J.E. Ivan Orlič osobně přijal C4C tým a poděkoval za poskytnutou pomoc.

C4C/TV NOVA Bowling Cup v Brně. Hvězdy TV Nova vedly a podporovaly 10 dětských týmů složených z celkem 50ti dětí ze 14ti moravských dětských domovů. Ceny věnovala TV Nova, nákupní centrum Olympia, Vodafone a Lingea. Vedení herny Planet Bowling zajistilo úžasné občerstvení a nápoje pro všechny účastníky. TV hvězdy se s dětmi spřátelily a získaly velmi cenný vhled do života dětí, které vyrůstají v ústavní péči.

Dodávky humanitární pomoci přijaté v rámci programu ROBIN HOOD se skládají z úplně nového zboží přímo od výrobců. Udaná hodnota přibližně odpovídá tržní ceně:

20.3. Švédsko – 3 palety, 65.000,- Euro

Duben/květen:

C4C Bowling Cup v Praze. 12 kapitánů ze slavných pražských muzikálů (Angelika, Excalibur) vedlo a podporovalo 60 dětí z 10ti různých dětských domovů v soutěži o zajímavé ceny. Abychom také zmínili jména některých kapitánů: Kamil Střihavka, Alan Bastien, Ali Amiri, Václav „Noid“ Bárta a další.

Celostátní Nejmilejší koncert v Kolíně. C4C sponzorovalo ceny a dárky pro zhruba 250 dětí. Zástupci C4C koncert také osobně navštívili a pozdravili účastníky.

1. výročí C4C kanceláře v budově Obecního úřadu Žilina.

Červen/červenec:

Začátek prací na C4C kalendáři pro rok 2008. První setkání s uznávaným fotografem Ondřejem Pýchou ohledně jeho účasti na projektu nového kalendáře. Ondřej laskavě souhlasil s tím, že se stane oficiálním C4C fotografem na sponzorské bázi.

C4C je hlavním a jediným sponzorem cen a dárků pro celostátní Sportovní hry dětských domovů 2007.

C4C/DHL Mezinárodní Bowling Cup v Ostravě. Zúčastnilo se 30 dětí ze tří zemí: Česká republika, Slovensko a Polsko. Kapitány dětských týmů se stali manažeři ze společnosti DHL.

ROBIN HOOD distribuuje humanitární pomoc v Polsku: pět dětských domovů, čili zhruba 160 potřebných dětí, přijalo nové oděvy a obuv.

Humanitární výjezd ROBINa HOODa do Trenčína, Slovensko. Nákladní vůz dovezl zásobu nových oděvů a obuvi pro celý trenčanský kraj. Příjemci se stalo 13 dětských domovů, které pečují o 450 dětí.

C4C/DHL Mezinárodní dětský den v Liberci. C4C tým pozval 40 dětí z Polska a České republiky. Děti si zahrály bojovku v liberecké Zoo a utkaly se v soutěži o nejlepší fotografii zvířete. Na přípravě her a také na vedení týmů se podíleli zaměstnanci společnosti DHL. Díky nim děti prožily velmi pestrý den plný legrace a dobrodružství. Hotel Liberec věnoval dětem oběd. V odpoledních hodinách se děti přesunuly do oblíbeného zábavního komplexu Babylon.

Dodávky humanitární pomoci přijaté v rámci programu ROBIN HOOD se skládají z úplně nového zboží přímo od výrobců. Udaná hodnota přibližně odpovídá tržní ceně:

11.6. Švédsko – 8 palet, 232.000,- Euro

25.6. Švédsko – 14 palet, 406.000,- Euro (obuv)

25.6. Norsko – 16 palet, 257.000,- Euro

23.7. Švédsko – 5 palet, 145.000,- Euro

Srpen/září:

C4C se zaregistrovalo jako neziskové občanské sdružení na Slovensku.

C4C požádalo mezinárodní auditorskou společnost Rödl & Partner o provedení auditu. Výsledek – „Bez výhrad“.

Zástupci C4C byli pozváni na oslavy 100. výročí dětského domova v Liptále.

Casting pro C4C Haircity program v České republice v jehož rámci může mládež v ústavní péči získat zajímavé zaměstnání.

C4C je vyhlášena oficiální charitou „Tour de Ski 2007“

Říjen:

Karlštejn Rotary Club Golf Tournament vynesl 600.000,- Kč ve prospěch C4C a jeho programů pro potřebné děti.

Casting pro C4C Haircity program na Slovensku v jehož rámci může mládež v ústavní péči získat zajímavé zaměstnání.

Farmaceutický mezinárodní gigant Pfizer se stal patronem C4C patron a nabídl sponzorování programu Dr. Klauna, který pomáhá hospitalizovaným dětem s léčbou.

Listopad/prosinec:

Humanitární výjezd do Košic, Slovensko. Dodávka nových oděvů a obuvi pro celý košický kraj, kde v 15ti dětských domovech žije více než 1000 dětí. Primátor Košic přijal C4C tým a vyjádřil své poděkování za poskytnutou pomoc, iniciativu a odhodlání pomáhat slabším. Košický úřad práce projevil velký zájem o spolupráci v rámci programu Springboard To Life.

Mezinárodní C4C/TV Markíza Bowling Cup v Trnavě, Slovensko. Osm hvězd televize Markíza soutěžilo spolu se 40ti dětmi z osmi dětských domovů ze Slovenska a České republiky. Všichni si užili spoustu legrace a vznikla nové přátelství mezi dětmi a hvězdami. Lidé z Markízy vyjádřili velký zájem zúčastnit se dalších podobných C4C akcí.

V hotelu Hilton se odehrál první seminář Dr. Klauna.

Velmi očekávaný C4C kalendář C4C 2008 vytištěný a připravený k distribuci.

Zástupci C4C se zúčastnili vánočního charitativního večírku společnosti Joma Sport. Akce vynesla 10.000,- Kč pro C4C programy ve prospěch společensky znevýhodněných dětí.

Vánoční charitativní koncert v hotelu Hilton Praha. Událost navštívilo 1500 VIP hostů. Výtěžek pro C4C: 105.000,- Kč.

Dodávky humanitární pomoci přijaté v rámci programu ROBIN HOOD se skládají z úplně nového zboží přímo od výrobců. Udaná hodnota přibližně odpovídá tržní ceně:

13.11. Švédsko – 7 palet, 196.000,- Euro

Drobnosti na závěr:

Nakládky v C4C skladu:

 • DD Liptál
 • DD Ostrava-Hrabová,
 • DD Budišov
 • DD Frýdlant
 • DD Karviná.

Organizace a společnosti spolupracující s týmem ROBINa HOODa při distribucích materiální pomoci:

 • Caritas České Budějovice – pokrývá jihočeské dětské domovy (14) a azylové domy
 • Caritas Plzeň – plzeňsko a jihozápadní dětské domovy (5) a azylové domy
 • Caritas Cheb – západní a severozápadní dětské domovy (5) a azylové domy
 • Red Cross Brno – Brno a okolí, pokrývá dětské domovy (5), azylové domy, domovy pro postižené a domovy důchodců
 • A special „Thank You“ goes to the Bata company who generously distributed ROBIN HOOD aid for the Zlín region, all in all to 10 orphanages

Vitamínový tým C4C

Osm let s námi a stále plný síly – vitamínový tým C4C!

 • Díky společnosti Efes spol. s r.o. dodává vitamínový tým C4C každý týden potřebným zařízením s napjatým rozpočtem čerstvé ovoce a zeleninu. Za rok 2007 dosáhla tato pomoc hodnoty 368.000,- Kč. Kromě jiného tým distribuoval např. 840kg rajčat nebo 1513kg pomerančů a přispěl k dobrému stravování obyvatel dětských zařízení.
 • Společnost EUFI věnovala v průběhu roku 2007 přesně 36.720 vajíček v hodnotě 56.000,- Kč.

PRO NÁŠ MALÝ TÝM TO BYL MIMOŘÁDNÝ A RUŠNÝ ROK, NEMYSLÍTE?