Dobrá zpráva ze Sarajeva!

09.05.2007

Staré anglické přísloví praví „žádné zprávy jsou dobré zprávy“. Přestože je to zřejmě ve většině případů pravda, následující text může být příslovečnou výjimkou z pravidla.

Po absolvování humanitárního výjezdu do Bosny, minulý měsíc, kam jsme dovezli dětským domovům a chudým rodinám pomoc v hodnotě kolem 10ti milionů korun, jsme dnes obdrželi dopis od velvyslance České republiky v Bosně a Hercegovině, Jeho Excelence Jiřího Kuděly:

Velvyslanectví České republiky, Sarajevo

Franjevačka 19
71 000 Sarajevo
Bosna a Hercegovina
Tel.: (+387 33) 447 525, 446 966
Fax: (+387 33) 447 526
http://www.mzv.cz/sarajevo

Chance 4 Children (C4C)
Hlavní 145
251 66 Senohraby
Česká republika

Věc: Chance 4 Children – doporučení

S organizací Chance 4 Children jsme se seznámili krátce před jejich pobytem v Bosně a Hercegovině v březnu 2007, kdy náš úřad poskytl konzultaci konzulárního charakteru, předal kontakty na několik bosensko-hercegovských dětských domovů a podělili se o zkušenosti s nimi.

Chance 4 Children přivezla do Bosny a Hercegoviny pětitunový náklad v hodnotě téměř 10 mil. Kč, obsahující oblečení a školní potřeby pro sociálně slabé rodiny a dětské domovy. Předání pomoci dětským domovům provázelo hudebně divadelní vystoupení, které Chance 4 Children připravila spolu s klaunem z bosenské nevládní organizace Srdce plné smíchu.

Tento projekt byl nejvýznamnějším humanitárním příspěvkem ČR poválečné Bosně a Hercegovině za posledních pět let.

Pro Chance 4 Children však tím práce neskončila. Jejím cílem je navázat dlouhodobou spolupráci mezi dětskými domovy v ČR a BaH. Za tímto účelem již iniciovala několik schůzek, a to převážně pozitivní odezvou.

Velvyslanectví ČR v BaH považuje projekty Chance 4 Children zaměřené na dětské domovy v Bosně a Hercegovině za vynikající příklad propagace ČR. Jejich potřebnost nejen pro sirotky v BaH i ČR, ale i z hlediska celospolečenského, je nesporná.

Dovoluji si požádat všechny potenciální partnery, na něž se Chance 4 Children obrátí, o vstřícnost a dobrou vůli.

Jiří Kuděla

velvyslanec