Když se opuštěné děti setkají s prezidenty…

09.06.2008
Když se opuštěné děti setkají s prezidenty…

Myšlenka bowlingových turnajů jako prostředku pro integraci a socializaci opuštěných dětí není ničím novým. Chance 4 Children (C4C) si zvolilo bowling jako nástroj v oblasti integračních sportů pro děti. V minulosti byli kapitány týmů celebrity, TV hvězdy a další osobnosti. Pro tentokrát se jimi stali prezidenti. Nikoli prezidenti států, ale společností – velkých, úspěšných firem! A byli připravení rozdělit s dětmi o tajemství svého úspěchu a také zodpovědět jejich otázky, jakékoli – bez omezení!

Program se konal v herně Best Bowling, která se nachází v nákupním centru Metropole Zličín. Zúčastnilo se ho padesát dětí starších 15ti let ze šesti dětských domovů a Klokánků. Jejich protějšky se stali špičkoví manažeři – členové YPO neboli Young Presidents Organization (Organizace mladých prezidentů). Každý z nich má pod sebou firmu s minimálním jměním 10 milionů US dolarů nebo s minimální ročním obratem 8 milionů US dolarů. V čele s Grahamem Maherem, CEO Vodafonu ČR, reprezentovali významné české a mezinárodní společnosti jako např. Office Depot, Raiffeisen Bank, Defend Lock, SAS Radisson a další.

„Bowling je jako návnada, protředek k dosažení cíle, kterým je získat děti pro aktivní účast v diskuzních fórech,“ komentuje Grahame Maher z Vodafonu. Uvnitř YPO jsou fóra zažitým prostředkem komunikace a představují nejosobnější formu vztahů v organizaci. Jsou to setkání založená na důvěře a diskrétnosti a v rámci našeho programu měla pomoci dostat se dětem pod kůži a podpořit přátelství a mentoring i za rámec samotné akce.

„V tom se skrývá pravá podstata Chance 4 Children,“ říká Manfred Franke, předseda a zakladatel C4C. „Děti dnes dostanou příležitost povstat nad svoje okolnosti díky tomu, že se spojí s někým úspěšným a třeba i získají mentora z řad členů YPO. Možná si vymění adresy, telefonní čísla a e-maily a přenesou tuto myšlenku do další úrovně: tj. zapojení manažerů do formování těchto mladých životů a jejich proměnu k lepšímu!

A tak to také probíhalo. Po skončení bowlingu a rozdělení dárků se účastníci, děti i manažeři, dostali k tomu hlavnímu– diskuzní fóra byla otevřena. Každá skupina, rozlišená týmovými tričky, se posadila kolem stolu, kde se rozproudila debata. Komunikace byla velmi přímá a bezprostřední a zdi ostychu dlouho nevydržely. Zazněly otázky jako: „Čeho se v životě nejvíc bojíš?“, „Kdybys mohl být kýmkoli, kým bys chtěl být a proč?“ nebo „Jaké jsou podle tebe tvoje nejsilnější a nejslabší stránky?“ a nezúčastněný pozorovatel si mohl povšimnout změny, která ve skupinách nastala. Diskuze byly velmi živé a děti/teenageři se na nich spontánně podíleli. Mezitím se servírovala i večeře od McDonald’s a čas rychle utíkal.

Jak se večer blížil ke svému závěru, stávali se z dříve cizích lidí přátelé a byly postaveny mosty mezi velmi rozdílnými společenskými skupinami. Na všech stranách jsme viděli vřelé stisky rukou, objetí, úsměvy a smích a všichni se shodli, že akce byla úspěšná. „Ty děti jsou tak skutečné,“ řekl Edwin Brenninkmeyer, člen YPO a mimo to i člen význačné rodiny stejného jména, vlastníka obchodů C&A. „Upřímně doufám, že budeme moci tímto způsobem pokračovat a zůstat v kontaktu s našimi novými přáteli, abychom jim mohli pomáhat.“

Zatímco Edwin žije v Londýně, někteří z jeho místních kolegů již přišli s konkrétními myšlenkami. C4C právě obdrželo e-mail od jednoho člena YPO, Michala Choura, generálního manažera hotelu SAS Radisson v Praze, kde nám sděluje, že některým dětem ze svého týmu nabídl letní praxi v hotelu, včetně ubytování, aby podpořil jejich integraci a další vzdělávání.

Je to úžasné a můžeme to považovat za jasný a hmatatelný úspěch! Velké díky patří všem zúčastněným YPO, kteří obětovali svůj čas a energii, aby pomohli dětem, které neměly tolik štěstí jako jejich vlastní. Jsou to skvělí lidé a výborně se s nimi spolupracuje!