Linda, Markéta, Monika – a Zátiší Group: mentorský příběh

05.09.2019

 

Linda a Markéta jsou dívky z dětského domova v Žatci, Monika je jejich mentorkou ze C4C a Zátiší Group je jednou z největších cateringových společností v zemi. A toto je příběh o jejich spolupráci

Mohli bychom jej také nazvat „Od mentoringu k usměrňování“, protože právě to vyžaduje úspěšné vedení a pomoc dětem, které vyrůstají v dětských domovech, aby se uplatnily na trhu práce a nakonec se zdárně integrovaly do společnosti.

„Poté, co jsem se stala mentorem C4C, jsem si rychle uvědomila, že se nejedná jen o povídání,“ usmívá se Monika Kavanová, PhD. „Nemohla jsem jen stát stranou a radit svým svěřenkyním – vyžadovalo to opravdu hluboký zásah do jejich životů, a také trochu usměrňování, aby se chopily příležitostí!“

Linda a Markéta vyrůstají v dětském domově v Žatci, který se nachází severně od Prahy. Oběma je 17 let a navštěvují místní odbornou gastronomickou školu, kde se připravují na kariéru v pohostinství.

„Když jsem se poprvé setkala s Lindou a Markétou v rámci svých workshopů na téma „ Etiketa“ v žateckém dětském domově, uvědomila jsem si, že tyto dívky mají velký potenciál, ale potřebovaly by lehce popostrčit,“ říká Monika. „Nabídla jsem jim, že se stanu jejich mentorem, a ony souhlasily.“

Monika se pak obrátila na svou rozsáhlou síť kontaktů a usoudila, že pro dívky bude nejlepším začátkem úspěšné kariéry stáž u dobře zavedené společnosti v gastronomickém průmyslu. Od té chvíle se už věci hýbaly rychle.

Lukáš Berbr, manažer pro klíčové zákazníky společnosti Zátiší Group, souhlasil, že vezme obě dívky jako stážistky do restaurace Žofín Garden, jedné z nejprestižnějších pražských provozoven.

Markéta a Linda dorazily do Prahy v pondělí 29. června autobusem i se zavazadly a obrovským medvídkem, aby zahájily svou stáž (viz obrázek níže). Ubytování poskytla za malý poplatek komunita Go Freedom, partnerská organizace C4C založená mladými lidmi, která se věnuje osobnímu rozvoji.

Po podepsání pracovní smlouvy začaly dívky pracovat v restauraci Žofín Garden jako servírky. Během stáže se seznámily s každodenním provozem úspěšného gastronomického podniku, pomohly při organizaci svatby a slavnostní večeře a seznámily se také s chodem kuchyně a zázemím Kongresového centra Zátiší.

Zpětná vazba, kterou pro děvčata dostala Monika od Zátiší, byla ohromně pozitivní: „Dívky se o všechno zajímaly – kladly otázky, byly pozorné, milé a zdvořilé k našim zákazníkům,“ říká Lukáš Berbr. „Rychle chápaly a neztrácely úsměv ani ochotu pomoci – dokonce ani v náročných situacích.“

A co se týče dívek, zjevně jim stáž mnohé dala.
Naučila jsem se spoustu nových věcí – je to úžasné! Atmosféra v Zátiší byla hrozně přátelská. Byli k nám spravedliví a slušní a projevili velké uznání,“ vzpomíná Linda. „Také jsem zjistila, že trochu umím komunikovat v cizích jazycích – hurá!“

Během domluvených 2 týdnů bylo Zátiší s děvčaty tak spokojeno, že po jejich skončení Lukáš a vedení restaurace Žofín Garden nabídli dívkám prodloužení stáže o další týden. Jako bonus získaly také pozitivní doporučující dopis od jedné z nejlepších cateringových společností v České republice a nabídku se kdykoli vrátit! Mají tak dveře stále otevřené!

Pro dvě dívky z dětského domova se věci nemohly vyvíjet lépe! A i když je to jen první krok správným směrem, je zároveň i zprávou, že práce s nasazením a radostí přináší zasloužené výsledky.

Závěrem bychom chtěli PODĚKOVAT všem zúčastněným za to, že dívkám umožnili zístak tuto důležitou zkušenost. Zvláštní poděkování patří Zátiší Group a Lukáši Berbrovi, jakož i celému týmu restaurace Žofín Garden, který dívky přijal za své a ony se v něm cítily vítané. Totéž platí pro platformu Go Freedom, která dívkám otevřela dveře svého komunitního domu a poskytla jim útočiště po dobu stáže.

A konečně, Moniko, bez tvé pomoci, rad a vedení by se nic z toho nestalo.

Následující citát od Matky Terezy, který zde citujeme poměrně často, opravdu shrnuje vše, co bylo řečeno: „Pokud jste změnili jen jediný život – ZMĚNILI JSTE SVĚT!

Autor: Manfred Franke