Naše iniciativa ESD (Empowerment Self-Defense) získává na síle, protože zájem dětských domovů roste!

12.03.2023

 

Již potřetí proběhl kurz ESD – tentokrát pro zaměstnance, vedení a sociální pracovníky dětského domova v Novém Strašecí – díky C4C!

Autor: Petra Erguvanli

Možná si vzpomenete na náš předchozí článek o ESD, ve kterém jsme vám tento původně izraelský koncept sebeobrany představili, stejně jako jeho propagátorku v České republice Lindu Štucbartovou.  Nesmírně pozitivní ohlasy, které jsme po prvních workshopech v dětských domovech v Unhošti a Ledcích zaznamenali, nás přiměly k rozhodnutí v této smysluplné iniciativě pokračovat.

Tentokrát Linda zamířila do dětského domova v Novém Strašecí, kde C4C uspořádalo další workshop pro vychovatele a sociální pracovníky. Zúčastnil se ho také ředitel domova Alexandr Krško. Tento workshop se od prvních dvou lišil tím, že byl zaměřen spíše na vnitřní problémy a konflikty v dětských domovech než na vnější sebeobranu.

Účastníci byli rozděleni do dvou skupin – na vychovatele, které zajímalo, jak účinně předcházet nebo se bránit útokům ze strany dětí, a to jak fyzickým, tak slovním, případně jak zastavit konflikt mezi dětmi samotnými. Druhou skupinu tvořili sociální a vedoucí pracovníci, kteří se chtěli dozvědět, jak řešit vyhrocené situace, k nimž dochází při setkáních s rodiči dětí v jejich péči.

„Bohužel se to stává, rodiče bývají často agresivní,“ říká Alexandr Krško, ředitel dětského domova. „Někdy musíme dokonce volat policii. Určitě jsme se tu naučili spoustu věcí, které se nám budou hodit v praxi, například jak předcházet problémům, připravit se předem na potenciálně náročná setkání a najít si čas na sdílení nejen s dětmi, ale i s ostatními kolegy.“

Obě skupiny se seznámily s pěti zásadami ESD (mysli, zakřič, bojuj, utíkej a sdílej) a naučily se také některé techniky obrany, například jak vstoupit do dětské rvačky tím, že zakryjí výhled zúčastněných stran. Tyto techniky nejsou fyzicky náročné a ze své podstaty jsou deeskalační.

Workshop trval 4 hodiny a Petra Erguvanli, koordinátorka spolupráce s dětskými domovy v C4C, s ním byla spokojená:

„Setkání se zaměřilo na předcházení obtížným situacím, se kterými se pracovníci a vedení domovů často setkávají. Je důležité s nimi tyto problémy řešit a také jim poskytnout školení šité na míru jejich specifickým potřebám. Protože spokojený vychovatel rovná se spokojené dítě,“ usmívá se.

Linda byla také spokojená: „Jsem ráda, že jsem mohla podpořit kolektiv pracovníků dětského domova v Novém Strašecí. Spolupráce s nimi byla výborná. Obdivuji jejich profesionalitu a ochotu tvrdě pracovat na vytvoření co nejlepších výchovných podmínek pro děti. Nemají to vůbec jednoduché. Dovedu si představit, že sama paní vychovatelka, která má noční službu, by se mohla obávat rvačky mezi dospívajícími chlapci. Nebo může dojít k vyhrocené hádce s rodičem, který se v návalu vzteku stane agresivním. To ukazuje, že koncept ESD je přístupný všem, protože nestaví jen na fyzických dovednostech, ale je do značné míry o prevenci a deeskalaci.“

V C4C věříme, že to, co se děti i dospělí dosud naučili na seminářích, se musí dostat k co největšímu počtu lidí,“ dodává Petra. „Proto jsme se rozhodli začít školit sami sebe, abychom mohli v blízké budoucnosti pokračovat ve sdílení techniky ESD s dalšími dětmi a zaměstnanci.“

A o tom určitě také napíšeme 😊