Neviditelní členové našeho týmu – Uniservis Hašek s.r.o. a Esa logistika

07.08.2020

 

Práce v neziskovém sektoru – a zejména práce s dětmi a staršími lidmi – je někdy náročná, ale velmi uspokojivá a obohacující. Každý úsměv dítěte v nemocnici či v dětském domově, nebo dědečka či babičky v domově pro seniory, každý dětský sen, který pomáháme splnit, nebo když společně najdeme vhodnou bigádu na prázdniny, je pro nás vždy ujištěním, že má naše práce hluboký smysl.

Když organizace Chance 4 Children začala před více než dvaceti lety s pomocí v jediném dětském domově, nepotřebovala žádné větší prostory. Avšak s rostoucím počtem zařízení, kterým byla schopna pomoci, se ukázalo, že před distribucí materiální pomoci do dětských domovů se neobejde bez skladovacích prostor, které se později staly potřebnými i pro rostoucí tým nemocničních klaunů.

V té chvíli vstoupil na scénu Ilja Hašek.

V malém městě Žilina nedaleko Kladna žil Ilja Hašek, člověk, kterého  znal snad každý,“ usmívá se Manfred Franke, zakladatel a ředitel C4C.  Pan Hašek, majitel a  provozovatel společnosti Uniservis s.r.o., dohlížel na rostoucí podnik na okraji vesnice a zaměstnával velké množství obyvatel Žiliny.

„Když se ukázalo, že potřebujeme zařízení pro uložení mnoha palet humanitární pomoci, které jsme začali pravidelně získávat pro program Robin Hood C4C z celé Evropy, byl Ilja jediným, o kom jsme věřili, že nám může pomoci,“ pokračuje Manfred. „Otázka zněla, zda je na takovou výzvu připraven. Neměli jsme totiž peníze, abychom za sklad platili!“

Když se oba muži setkali a Manfred vysvětlil, o co se jedná, Ilja okamžitě a srdečně souhlasil! „Byl to jeden z nejlaskavějších mužů, které jsem potkal,“ říká Manfred.
Uzavřeli spolu dohodu a C4C od Uniservisu obdržela prostor, kde jsme mohli uložit vše, co jsme v rámci iniciativy Robin Hood získávali a předávali DD.

Tento jedinečný vztah vydržel více než 20 let a s tím, jak se potřeby C4C neustále rozšiřovaly, rostla i štědrost Ilji Haška. Když už C4C nestačily první prostory skladu v Žilině, Uniservis nám nabídl obrovský sklad v ulici Táboritská v Kladně.

Kdybych měl vzít tužku a snažil se spočítat, kolik prostředků jsme ušetřili tím, že jsme za posledních 20 let nemuseli platit za úložné prostory, bylo by to jistě přes 2,5 milionu korun,“ uvažuje Manfred. „Bez nadsázky tvrdím, že C4C by nebyla tam, kde je dnes, bez Ilji a lidí, jako je on!

A tak s velkou vděčností navštívili Manfred a spoluzakladatel C4C Rafal Ilju Haška, aby mu poděkovali za to, že byl v posledních dvou desetiletích partnerem a přítelem celé organizace. Před deseti měsíci totiž obdrželi zprávu, že stárnoucí sklad je nutné zbourat, aby se vytvořil prostor pro výrobní závod.

Po mnoha letech spolupráce, za kterou Uniservis Hašek s.r.o. z celého srdce děkujeme, jsme začali hledat nový prostor – a ten se stejnou vstřícností a laskavostí nabídla společnost ESA logistika v Kladně v čele s Markem Cvačkou.

Spolu se svými spolupracovníky však nenabídly „jen“ skladové prostory, ale i neocenitelnou pomoc při stěhování a přepravě skladovaných věcí z jednoho místa na druhé.

Chci vřele poděkovat panu Pupovi za koordinaci dopravy, za úžasnou komunikaci a schopnost vyřešit jakýkoli problém, se kterým jsem přišla,“ říká Zuzana Šrámková, koordinátorka programu Robin Hood. „Lidé z ESA logistika přišli s bezproblémovým řešením pokaždé, když se vyskytl problém, a o vše se postarali neuvěřitelně profesionálně. Jednání pana Pupa a skladníků, kteří pomáhali nakládat a přepravovat věci do nových prostor a se kterými nyní komunikujeme, když jej potřebujeme otevřít, bylo pokaždé obdivuhodně nápomocné, laskavé a přátelské.“

Co říci závěrem? Organizace jako Chance 4 Children by prostě nebyla schopna fungovat bez skladového prostoru, rozhodně ne do té míry, v jaké nyní funguje. Lidé, kteří nám pomáhají řešit tento problém, jsou neviditelní, ale nepostradatelní členové našeho týmu. Děkujeme jim opravdu z celého srdce za jejich skvělou spolupráci a těšíme se na mnoho dalších let, v nichž budeme spolu těšit děti v nemocnicích, dětských domovech a seniory v domovech pro seniory, vyluzovat jim na tvářích úsměv a dělat je o kousek šťastnějšími.

DĚKUJEME VÁM VŠEM! MOC!

 

Autor: Zuzana Šrámková