Představujeme vám: Projekt POMOCNÍK PRO PRACOVNÍKY A VYCHOVATELE V DĚTSKÝCH DOMOVECH

25.02.2022

 

Pomáhat dospívajícím a mladým dospělým z dětských domovů úspěšně se začlenit do občanské společnosti je již více než 20 let cílem iniciativy C4C Odrazový můstek k životu.

S dětmi v zařízeních náhradní péče pracují naši učitelé a mentoři. Na život dětí mají přirozeně největší vliv jejich vychovatelé, tety a strejdové, jejichž práce je nesmírně náročná a vyžaduje obrovskou míru empatie, trpělivosti a vnímavosti. Uvědomili jsme si, jak málo pozornosti jim věnujeme, přestože právě úzká součinnost s nimi může naší práci s dětmi velmi významně pomáhat. Jak často jsou vychovatelé jen krůček od vyhoření, jaké obrovské nároky na ně jejich zaměstnání klade. Zejména během pandemie Covid, kdy omezení a nové požadavky kladené na domovy a děti v rámci online výuky představovaly pro vychovatele v těchto domovech nebývalou výzvu, tlak a stres. Přemýšleli jsme, jak jim můžeme pomoci.

„Protože v dětských domovech působím jako mentorka a koučka C4C, vnímám, jak je naše spolupráce s personálem těchto zařízení důležitá,“ říká Monika Kavanová jinak pracující jako konzultantka a profesionální koučka. „Tlaky, kterým denně vychovatelé čelí, jsou pro nás nepředstavitelné!

POMOCNÍK přichází na pomoc…

Na tyto výzvy reaguje nový program POMOCNÍK organizace C4C, který je platformou pro sebevzdělávání, komunitní sdílení a podporu zaměstnanců dětských domovů.

POMOCNÍK je svou podstatou online vzdělávací platformou, která se v pravidelných intervalech zaměřuje na jedno konkrétní téma, jako např:

– Zvládání hněvu
– Nenásilná komunikace
– Odhalování a prevence vyhoření

Cílem POMOCNÍKA je posílit dovednosti vychovatelů v dětských domovech, kteří se často ocitají v koncích a čelí drtivé zátěži obtížně řešitelných problémů a situací. Chybí jim podpora ze strany státu, mají chronický nedostatek personálu. Vnímáme, že skutečně potřebují pomoc a podporu.

Nedávný průzkum mezi řediteli a zaměstnanci dětských domovů potvrdil, že drtivá většina z nich vidí v programu velký přínos a POMOCNÍK by ve svých zařízeních uvítali:

„Pracuji zde více než 20 let a vy jste první, kdo se mě ptá, jak se cítím, co potřebuji a jak mi můžete pomoci. Děkuji vám!“ Luděk Černý, vedoucí pracovník, Dětský domov Ledce

„Moc se mi líbí koncept POMOCNÍKA, kdy mohu pracovat a učit se v čase, který si sama zvolím. Výuka se dá snadno naplánovat a není příliš časově náročná.“ Michala Boušková, vychovatelka, Dětský domov Sázava

„Velmi jsem ocenila poslední online setkání. Lektorka byla příjemná a vysvětlovala věci tak, abychom jim všichni rozuměli. Také kombinace online školení, na které navazují online setkání, byla pro mě ideální.“ Petra Polominiová, vychovatelka, Dětský domov Kralupy nad Vltavou

Všechny naše aktivity jsou dětským domovům poskytovány zdarma. Podporujete nás pouze vy! Zvažte prosím, zda se stát členem „Přátel odrazového můstku k životu a C4C“ kliknutím zde.

Potřebujeme vaši podporu, abychom mohli i nadále měnit životy dětí a seniorů k lepšímu, a nesmírně si jí vážíme! Děkujeme.

Autor: Manfred Franke