Rok programu Erasmus+!

19.09.2023

Rok 2023 se zapíše do historie C4C jako rok, kdy jsme poprvé propojili naše snažení s iniciativou EU Erasmus+ a vzali čtyři pětičlenné skupiny mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí, dětských domovů a pěstounské péče, na cesty po celé Evropě.

Pro ty, kteří nejsou obeznámeni s 35-ti letou  iniciativou EU Erasmus+, přinášíme krátké představení. Program má k dispozici úctyhodný rozpočet ve výši 26,6 miliard eur, kromě mnoha dalších aspektů a strategických cílů se program zaměřuje na sociální začleňování a podporu účasti mladých lidí na demokratickém životě.

Projekt „Discovery EU – Cesta k začlenění“ programu Erasmus+ se zaměřuje na 18-ti leté s omezenými příležitostmi. Nabízí jim možnost cestovat a mít stejné šance se svými vrstevníky, zároveň propagovat „myšlenky EU“ a poznávat obrovskou kulturní rozmanitost EU.

“Upoutalo mě, že program Erasmus+ přesně doplňuje cíle naší (C4C) iniciativy Odrazový můstek k životu. Cíle takové, jako připravovat sociálně znevýhodněné mladé lidi na jejich vstup do samostatného života,“ komentuje Petra Erguvanli, vedoucí tohoto programu.

Odrazový můstek k životu si klade za cíl pomáhat mladým obyvatelům dětských domovů s jejich přechodem do společnosti a pomáhá jim buď uspět na trhu práce, nebo úspěšně postupovat v jejich vzdělání.

Erasmus+ a C4C se spojili na celkem čtyřech cestách, které zavedly zúčastněné dospívající po celé Evropě. Petra Erguvanli, Michal Jirů a Rafal Wojas z C4C řídili a organizovali jednotlivé cesty a byli také průvodci na těchto cestách.

Cesty se uskutečnili od května do srpna 2023 a zahrnovaly následující destinace:

  • Berlín, Amsterdam, Antverpy a Paříž (1. cesta)
  • Bratislava, Vídeň, Salzburg, Mnichov, Varšava a Krakov (2. cesta)
  • Hamburk, Gdaňsk, baltské pobřežní, oblasti Německa a Polska (3. cesta)
  • Budapešť, Balaton a Vídeň (4. cesta)

Naším cílem bylo dát mladým lidem ze znevýhodněného prostředí příležitost získat stejné zkušenosti jako mají jejich vrstevníci z úplných rodin a vyzkoušet si povinnosti, které pro ně byly zcela nové,“ říká Michal, učitel a mentor C4C, který byl součástí organizačního týmu.

Po návratu z cest nebyli naši mladí stejní jako před cestou. Každý prožíval změnu jinak. Přijeli s novými perspektivami, větším sebevědomím a sebeúctou. „Dali“ to! Naučili se, jak plánovat, převzít finanční odpovědnost a jak se pohybovat v neznámém prostředí a nových situacích. Pro většinu z nich to bylo poprvé, co cestovali za hranice České republiky a zažili cizí země, jejich kultůru a zvyky.

Byli jsme pro ně v podstatě jen záchrannou sítí,“ komentuje Rafal, spoluzakladatel C4C, který byl součástí  jedné z cest. „Ale v mnoha ohledech byli opravdu sami, museli se rozhodovat, rezervovat výlety a ubytování, starat se co se bude jíst,…Vedli si dobře a postavili se většině výzev čelem!“

Před cestou jsem měla smíšené pocity (strach, úzkost, nejistotu), ale také jsem se těšila na všechno, co mě čeká. A jak se cesta odvíjela, začala jsem chápat, že tyto strachy a obavy jsou opravdu zbytečné. Dokázali jsme fungovat jako jednotlivci i jako tým!“ usmívá se 18-ti letá Aninka z dětského domova Zabřeh na Moravě.

Velké díky patří samotné iniciativě Erasmus+ bez které by se cesty vůbec neuskutečnily. Tímto bychom rádi, jak za mladé cestovatelé, průvodce a celý tým C4C, vyjádřili naše upřímné uznání a vděčnost za zdroje a financování poskytované Evropskou komisí v programech Erasmus+!

P.S. Za zmínku stojí, že po samostných cestách vzniklo mnoho krásných fotografií, keré  pořizovali účastníci cest. Ty nejlepší fotografie jsou nyní vystaveny ve vstupní hale hotelu  CPI Comfort Hotel Prague, aby se zvýšilo povědomí o těchto talentovaných mladých fotografech.

Comfort hotel, dlouholetý partner C4C, nám také 16. září 2023 umožnil ve svých prostorách setkání všech účastníků a organizátorů programu Jízda k začlenení. Hotel nám zdarma připravil skvělé občerstvení, dokonce jsme si na terase u elegantního ohniště opekli večer špekáčky! Takto hotel přispěl k naší Cestě k začlenění! Děkujeme CPI!