Zpráva C4C za 1. pololetí: Lámání rekordů!

15.09.2007

Při sčítání výsledků našeho humanitárního programu ROBIN HOOD za první pololetí roku 2007 jsme zjistili, že hodnota pomoci distribuované potřebným a nedostatečně financovaným dětským zařízením již překročila částku 30 milionů korun! Příjemci pomoci byla zařízení v České republice, sousedním Slovensku a v Bosně a Hercegovině.

„Tohle je rozhodně nový pololetní rekord v naší historii,“ prohlašuje nadšeně Václav Čermák, Chance 4 Children (C4C) senior project manager. „ROBIN HOOD prokázal během 10ti let existence svoji potřebnost a přinesl velkou změnu do životů tisíců dětí.“ A je to stále lepší. (Více o programu ROBIN HOOD)

Rok 2007 byl také ve znamení otevření slovenské pobočky Chance 4 Children (více zde). Aby slovenské sdružení vykročilo správnou nohou, připravil slovenský tým velkou dodávku nezbytně potřebné nové obuvi a moderního oblečení a zavezl ji do více než 15ti dětských zařízení. Zúčastněné domovy ušetřily celkem zhruba 10,5 milionu Sk!

C4C získalo v průběhu prvního pololetí 2007 pět dodávek pomoci z Norska a Švédska, což znamená celkem 52 palet nového značkového oblečení, obuvi a dětských kočárků. To je skutečně pořádné množství zboží! Shromažďování, doprava, clení, třídění a distribuce tohoto materiálu si žádá nemalé prostředky. Prostředky, které ne vždy máme k dispozici. S tímto vědomím bychom chtěli na závěr srdečně poděkovat všem skvělým lidem a společnostem, kteří přislíbili svoji pomoc a umožnili nám realizovat tyto obrovské dodávky a s nimi spojené práce:

DHL Express

HVB Bank, Praha

Pfizer Czech Republic

Emco spol s.r.o.

Lázně Františkovy Lázně a.s.

Tereza Vránkova, GTS Novera

Strojservis, Iveco, Horni Pocernice

Jménem stovek dětí, které získaly krásné a nové oblečení a jménem zařízení, která mohou nyní investovat ušetřených 30 milionů korun do vzdělávacích programů a zkvalitňování životních podmínek v domovech děkujeme všem, kdo projevili zájem o jejich situaci! Bez Vás bychom to nedokázali!