Hotel Hilton v Praze pořádal C4C workshop pro ředitele dětských domovů

11.05.2023

 

16 ředitelů dětských domovů z celé republiky vyrazilo do Prahy, aby se zúčastnili semináře na téma „Motivace“. Ten se konal 28. března v prestižním hotelu Hilton. Někteří účastníci museli vstávat už ve 4 hodiny ráno, aby tam stihli včas dojet, což dokazuje velký zájem ze strany ředitelů domovů.

 

Autor: Manfred Franke

Profesorka Monika Kavanová, horlivá podporovatelka, lektorka a mentorka C4C, připravila a vedla workshop s využitím svého know-how živého a interaktivního formátu. Když se Monika dostane do centra pozornosti, tak to rozhodně není nuda! Již předem jsme za tým C4C nashronáždili od asi 160 pedagogů z 25 dětských domovů, tedy od všech účastníků on-line vzdělávací platformy Pomocník, zpětné vazby ze široké škály problémů. Tyto podněty tvořily převážkou část podkladů pro workshop. O platformě Pomocník jsme zde psali již dříve.

Hlavní těžiště workshopu vycházelo z předpokladu, že pro motivaci ostatních (v tomto případě pracovníků dětských domovů) je důležité znát své vlastní motivátory.

V dětských domovech je zásadní motivace personálu a vychovatelů, kteří hrají důležitou roli na místě rodičů v životě dětí v dětských domovech. Úspěch programu C4C Odrazový můstek do života, který poskytuje mimoškolní vzdělávání, koučování a mentoring dětem, závisí tedy do značné míry na řádně vyškolených a motivovaných zaměstnancích domovů a na úzké komunikaci s nimi.

Nejlepší hodnocení jsou ale slova účastníků samotných. Mgr. Heleny Tichá, ředitelka dětského domova v Trnové, o workshopu řekla:

„Seminář profesorky Moniky Kavanové byl prostě úžasný, je to pozoruhodná žena. Celý den byl nabitý a pro nás velmi poučný. Ještě jednou VELKÉ DÍKY za vše. Neuvěřitelně pěkný workshop, příjemné prostředí, úžasné lidi a pohostinnost. Bylo také milé, že jsem se mohla setkat se samotným ředitelem hotelu Hilton!“

Workshop navštívil i generální ředitel Hilton Prague, pan Michael Specking, který se svěřil, že i on sám jako mladý muž pracoval v dětském domově. Tedy osobně věděl, jak je důležité tam pomáhat nejen dětem, ale také správně motivovat zaměstnance a vedení dětských domovů.

Takže velké DÍKY patří Hiltonu, Michaelu Speckingovi a jeho týmu, kteří se o nás tak dobře postarali a poskytli C4C konferenční místnost, chutné občerstvení a oběd zdarma.

Nadšené reakce účastníků semináře nám signalizují, že to byla možná první, ale rozhodně ne poslední akce tohoto druhu.