POMOCNÍK: Online vzdělávací platforma C4C pro pedagogy a pracovníky dětských domovů má za sebou první rok svého fungování a právě získala akreditaci ministerstva školství!

27.11.2022

 

Autor: Zuzana Šrámková

 

Rok 2022 se pomalu chýlí ke konci a pro nás se tím přiblížilo jedno významné jubileum – 18.11.2022 sfoukneme první svíčku na pomyslném dortu naší online vzdělávací platformy s názvem POMOCNÍK. První krůčky už má dávno za sebou, a dokonce i jednu důležitou zkoušku – 2. listopadu jsme pro jeho čtyři moduly získali akreditaci Ministerstva školství pro vzdělávání pedagogických pracovníků.

Ale nepředbíhejme 😊 O tomto projektu naší organizace jsme poprvé psali zde, ale jistě neuškodí, když si na jeho příchod na svět zavzpomínáme ještě jednou.

U zrodu myšlenky na vytvoření pomocného nástroje pro vychovatele v dětských domovech stály zkušenosti našich mentorů a učitelů, kteří dlouhodobě pracují s tamními dětmi. Nemohli jsme si nevšimnout obrovských nároků, které jsou na zaměstnance těchto institucí kladeny, na zátěž, obtíže a ošemetnost jejich práce. Zaujalo nás, že jim ve vzdělávacích programech není věnován samostatný prostor, ale že se školí s kolegy z jiných oborů –  s učiteli nebo sociálními pracovníky.

Uvědomili jsme si také, že užší spolupráce s tetami, strejdy a řediteli dětských domovů nám usnadní práci s dětmi samotnými i hledání potenciálních mentee.

A tak jsme se do toho obuli.

Kovid, směnný provoz domovů i snaha dostat se k co největšímu počtu vychovatelů daly obrysům platformy jednoznačnou formu –  vzdělávání bude probíhat online. Ani název jsme nemuseli vymýšlet dlouho a témat, kterými jsme se chtěli věnovat byla od počátku celá řada. POMOCNÍK tak měl mít podobu modulů a v každém z nich jsme se rozhodli zabývat jednou specifickou problematikou.

Zbývalo najít spřízněné duše v oblasti online vzdělávání. A tak nám do života vstoupila Jarka Haľková ze Zobárny, jejíž stavebnicová strategie microlearningu přesně odpovídala naší představě o školeních pro vychovatele, která měla být časově naprosto nenáročná, mnohotvárná a obsahově zacílená tak, aby se dala okamžitě využít v praxi.

S pomocí psychologa Pavla Wiesera, který s C4C spolupracoval už dříve, jsme tak začali sestavovat první modul, Jak zvládat vztek, který jsme spustili v 18.11. 2022. Přihlásilo se do něj  147 vychovatelů ze čtrnácti domovů, z nichž 67 kurz úspěšně absolvovalo.

Tušíte správně, že u jednoho modulu nezůstalo. Zpětná vazba účastníků modulu nám potvrdila, že jsme se vydali správným směrem:

„Pracuji zde více než 20 let a vy jste první, kdo se mě ptá, jak se cítím, co potřebuji a jak mi můžete pomoci. Děkuji vám!“ Luděk Černý, vedoucí pracovník, Dětský domov Ledce

„Moc se mi líbí koncept POMOCNÍKa, kdy mohu pracovat a učit se v čase, který si sama zvolím. Výuka se dá snadno naplánovat a není příliš časově náročná.“ Michala Boušková, vychovatelka, Dětský domov Sázava

„Velmi jsem ocenila poslední online setkání. Lektorka byla příjemná a vysvětlovala věci tak, abychom jim všichni rozuměli. Také kombinace online školení, na které navazují online setkání, byla pro mě ideální.“ Petra Polominiová, vychovatelka, Dětský domov Kralupy nad Vltavou

Pustili jsme se do další práce. V současné době má POMOCNÍK čtyři dokončené moduly – již zmíněný Vztek, Jak zvládat lhaní u dětí, Jak s dětmi plánovat čas a koncem října jsme spustili modul Jak rozpoznat šikanu. Aktuálně v něm máme 126 vychovatelů z celkem 20 domovů. Po setkání s řediteli dětských domovů jsme spustili druhý běh Vzteku pro nové vychovatele, a protože zájem o POMOCNÍKa narostl do nečekaných rozměrů, už teď máme připravený i běh třetí.

A kdo že to ty moduly sestavuje?

Kromě Markéty Franke a Moniky Kavanové, našich dlouholetých mentorek, jejichž zkušenosti máme možnost přenášet do platformy, spolupracujeme s psycholožkou Kateřinou Kopečnou působící v dětském domově v Ledcích. Díky hlubší znalosti prostředí domovů i problémů, se kterými se jejich zaměstnanci potýkají, je Katka velkým přínosem projektu a skvěle se doplňuje s Petrou Erguvanli, koordinátorkou našeho programu Odrazový můstek k životu, mentorkou a učitelkou C4C – pro tu jsou už v mnoha případech ředitelé a zaměstnanci dětských domovů spíše přáteli, s nimiž může mluvit otevřeněji, než by tomu bylo u formálnějšího vztahu.

A pak tu máme již zmíněnou Jarku Haľkovou ze Zobárny. Spolu s Markétou dávají tyto dvě ženy konkrétní podobu vizím, které se nám ostatním rodí v hlavách. Výsledná podoba POMOCNÍKA je jejich dílem. Moje maličkost funguje jako korektor textů.

Každý modul je zakončen online setkáním účastníků, která mistrovsky moderuje už výše zmíněná Monika Kavanová.

Tolik tedy k našemu „pomocníkovému“ týmu. Samozřejmě, že činnosti a tvorba modulů jeho členy se prolínají, takže všichni pracujeme tak trochu na všem, ale to asi znáte 😊

Důležité je, že ze zpětné vazby vychovatelů, kteří už některými moduly prošli a ze zájmu o další moduly je poznat, že platforma plní to, co jsme si přáli pro vychovatele udělat – podat  jim pomocnou ruku a tak trochu je přimět, aby si našli chvilku sami na sebe, na zamyšlení nad některými složitostmi jejich práce. Aby se hravou formou a tak, aby je to naopak nezatížilo dozvěděli něco nového, nebo si připomněli to, co už kdysi slyšeli nebo dělali, ale v návalu každodenních maličkostí (které by uondaly i osla) na to zapomněli. V neposlední řadě je pak přínosem i to, že se při online setkáních nejednou uklidní zjištěním, že se se stejnými obtížemi potýkají i v jiných domovech, a že v tom nejsou sami.