Jedeme dál! Pár slov od zakladatele C4C Manfreda Franke

16.04.2020

 

Napsat, že žijeme v podivné době, zní skoro zdrženlivě. Přesnější by bylo, že to, co se děje, hraničí s dystopií, a nikdo z nás neví, jestli se věci opravdu jednou vrátí k tomu, co jsme dosud považovali za „normální“. Ve světle rychle se měnících událostí se velké části populace zmocňují obavy o budoucnost; máme strach a přemýšlíme, kam směřuje nejen země, ale i celý svět. Zotaví se ekonomika? Budu mít práci? Kdy vypukne další pandemie? Jaké budou důsledky toho všeho?  A to jsou jen některé z otázek, které se mnohým z nás honí hlavou.

I věci u nás v C4C se velmi změnily – naši klauni, mentoři a učitelé již nemohou navštěvovat příslušná zařízení; nesetkávají se tak s dětmi v dětských domovech, nemocnicích, ani se seniory. Vzhledem k tomu, že někeré z hospitalizovaných dětí se teď musí vzdát kontaktu s rodiči a příbuznými a jsou tak extrémně izolované, institucionalizované děti již nemohou chodit do školy nebo dokonce ani vycházet z dětských domovů a senioři jsou opuštěnější a izolovanější než kdy dřív, rozhodli jsme se v C4C že, ať to stojí, co to stojí
JEDEME DÁL!
A tak se naši talentovaní trenéři, mentoři, učitelé a klauni s obdivuhodným nadšením vrhli do námi dosud neprobádaných vod komunikace – tvoří online videa pro děti a seniory! A bez přehánění se opravdu překonali! Za posledních 14 dní vytvořili 43 videí, které mají na našem YouTube kanálu již více než 2250 zhlédnutí!

Ostatně, podívejte se sami: https://www.youtube.com/channel/UCv_tooaMyjSiihBY7DCavVg/videos

Je to opravdu úžasné a já jsem hrdý na to, že se náš tým dokázal tak rychle přizpůsobit nové situaci, že C4C i nadále mění životy znevýhodněných dětí. Je mi ctí, že se mohu s tím vším, co je okolo, potýkat s partou takto zapálených nadšenců! Taky mi to ale připomíná text jedné písně: „Když nemůžeš, přidej víc..!“

Dobrá práce, C4C!

Netřeba dodávat, že se všichni těšíme, až krize skončí a věci se vrátí do vyjetých kolejí. V našem případě to znamená, že budeme moct pokračovat v pravidelných návštěvách Dr. Klauna, přispívat smíchem k zotavení hospitalizovaných dětí a naši učitelé se vrátí k práci s institucionalizovanými dětmi, budou jim opět pomáhat se školou, hledáním práce a integrací do společnosti.

Z finančního hlediska se situací samozřejmě bojujeme, protože jsme přišli o příjem z našich tří veřejných sbírek, které byly v našem úsilí o získávání finančních prostředků naprosto klíčové. Dobrou zprávou je, že většina našich partnerů ze soukromého sektoru nás neopustila a nadále nás podporují. Myslím, že je teď vhodná chvíle k tomu, abych některé z těch nejvýznamějších jmenoval; rozhodně si zaslouží, abychom je podpořili, jak jen to půjde – prosím, pokud můžete, pomozte jim tím, že podpoříte jejich podníkání, pokud se vám právě něco z jejich zaměření hodí:

Kaufland

Copy General

Strojservis Iveco

Stillking Films

Komix Ltd.

Graffitti Networks

Kompek Kladno, Bakeries

Jaros & Partners

ESA Logistics

Uniservis Hasek

ITES-Kladno

City Sightseeing Prague

CPI Hotels

Logoprint

Porta.cz

Všichni naši zaměstnanci souhlasili se snížením svých platů; jsme rádi, že nám zatím rezervy dovolují, abychom je za jejich úžasné úsilí udržet C4C v chodu odměňovali!

Ti z vás, kdo mě znají, vědí, že nejsem příznivcem přehnaně emocionálních snah o fundraising typu „jsem chudáček, pomozte mi“. V posledních 25ti letech jsme měli velké štěstí na přátele a příznivce, kteří se postavili na naši stranu, protože s námi chtěli měnit svět k lepšímu – nikdy nepotřebovali dlouze přesvědčovat, nechtěli „něco za něco“, ani nepotřebovali srdcervoucí prosby, aby s námi zůstali na jedné lodi.

Protože je však finanční situace v současnosti více než zoufalá a naše prostředky rychle vysychají, jak nadále platíme zaměstnance, učitele a klauny, jakkoli omezeně, dovolte mi, abych lehce naťukl ty z vás, kdo si stále můžete dovolit dát těm, kdo to potřebují: Prosím, pomozte!

Tady je jeden způsob, jak to udělat: v tomto článku představujeme Pohádky k dočmárání, které napsala naše spolupracovnice Martina Pupcsiková. Je to kniha moderních pohádek vytvořená a ilustrovaná dětmi, kterou Martina četla v nemocnicích. Pohádky jsou opravdu výjimečné, a budou děti bavit celé hodiny. Proč? No, nejmenují se „Pohádky k dočmárání“ pro nic za nic – děti do ní mohou dokreslovat obrázky k pohádkám a stát se tak samy jejich ilustrátory.

Její cena je 490 Kč včetně dopravy, přičemž jde celý výtěžek z prodeje na podporu projektu Dr. Klaun organizace C4C. Můžete si pořídit jednu pro sebe, nebo jich koupit rovnou několik jako dárek pro maminky ve svém okolí. Můžete dokonce koupit jednu pro sebe a jednu pro dítě v nemocnici, a tak vlastně udělat radost mnoha stranám najednou.

Pohádky k dočmárání můžete objednat zde, nebo použít QR kód (pod článkem).

Jiný způsob, jak nás podpořit, je pravidelně darovat finanční prostředky na účet C4C. Pokud k platbě uvedete heslo COVID-19, zveřejníme vaše jméno jako poděkování mezi dárci na webové stránce, kterou pro tento účel vytvoříme.

OK, konec „naťukávání“. Ostatně, pokud stále ještě čtete, asi vás to zaujalo 😀

Skončím velkým DĚKUJI všem, kdo se podílejí na udržování C4C ve hře. Stále můžete být pro mnohé požehnáním – stále. Jsme vděční, že vás máme!

Manfred